Contact phone number:(+99450) 247 34 27

Contact email:

Tag: Təfəkkür Universiteti

  1. FILTER BY:
  2. SORT BY: Rating / Latest
  • Təfəkkür Universiteti

    Bakı şəhəri. Təbriz küçəsi 29.
    Elm və Təhsil Mərkəzi “Təfəkkür” Universiteti ali təhsil müəssisəsi kimi 1992-ci ildən fəaliyyətə başlamışdır. Azərbaycan Kommersiya İnstitutunun hüquqi varisidir.