Contact phone number:(+99450) 247 34 27

Contact email:

  • Dr. Rəşadət Qurbanov

    Dr. Rəşadət Qurbanov

    01/30/2020

    Azərbaycanda və xarici ölkələrdə 15-dən çox elmi-təcrübi konfranslarda məruzə etmişdir, 20-dən çox elmi işin və 2 patentin müəllifidir. QƏBUL QİYMƏTİ:…

    See more